ICANN Nedir?

ICANN, Internet Corporation of Assigned Names kuruluşunun kısaltılmış şekli. ICANN, Türkiye’de İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurulu adıyla hizmet veriyor. ICANN; kendi tabiriyle internet protokolü (IP) adresi alanı tahsisi, protokol tanıtıcı ataması, genel (gTLD) ve ülke kodu (ccTLD) üst düzey alan ismi sistemi yönetimi ve kök sunucu sistemi yönetimi işlevlerinden sorumlu kar amacı gütmeyen bir oluşum. Küresel internet topluluklarının bir araya gelerek oluşturduğu ICANN; internetin kullanıcılara belirli etik kuralları çerçevesinde ulaşmasını hedefler. ICANN Türkiye ofisi ile iletişim kurarak ICANN hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

ICANN Ne Yapar?

ICANN, tüm internet kullanıcılarının geçerli adresler bulabilmesi için DNS teknik unsurlarının yönetimini yapar. Üst düzey alan adlarının (.com, .info vb.) kullanılma yetkilerini dağıtarak kontrollerini sağlayan ICANN, spam ya da çalıntı içerik gibi problemlerle ilgilenmez. ICANN, daha çok internetin teknik problemleriyle ilgilenir.

ICANN Nasıl Çalışıyor?

ICANN, hosting firmalarına akredite veriyor. ICANN akredite sahibi hosting firmaları, global ölçeklere uygun bir şekilde hizmet verirler.

ICANN, küresel internetin inşa edilmesini ve korunmasını amaçlayan hükümetlerin, kurumların, organizasyonların ve kişilerin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunması ve ortak kararlara varılması şeklinde çalışıyor. Düzenli olarak forumlar ve seminerler düzenleyen ICANN, internetin yenilikçi ve özgür ortamını korumayı geliştiren fikirler ve uygulamalar üretiyor. İnternet ağı genişlerken kontrol mekanizması kurmak zorlaşıyor, bu noktada ICANN devreye giriyor.

ICANN, küresel internet politikalarıyla ilgili herkesin katılabileceği bir kuruluş. ICANN Destek Kuruluşları olarak uzmanlık alanına göre üçe ayrılan organizasyon; IP adres alanlarının tahsisini, protokol parametrelerinin belirlenmesini ve internet ana servis sağlayıcı (root server) sisteminin idaresini koordine ediyor.

ICANN Destek Kuruluşları

• IP Adresleri Destek Kuruluşu (Address Supporting Organization-ASO)
• Alan Adları Destek Kuruluşu (Domain Name Supporting Organization-DNSO)
• Protokol Destek Kuruluşu (Protocol Supporting Organization-PSO)